NewBreed s.r.o.

NewBreed, s.r.o.
IČO: 25736574

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a obchodních:
Klára Zemanová
M: +420 777 217 338
E: klara@newbreeed.cz